Kurullar

Başkan
Dr. A. Çiğdem Doğramacı

Düzenleme Kurulu
Dr. Didem Didar Balcı
Dr. Ebru Çelik